• بهترین پزشکان برای معالجه فوق العاده بیماران
تیم ما

دندانپزشکان کلینیک دندانپزشکی فردوسی شاهین شهر

دکتر اکبر مظاهری

جراح دندانپزشک
شروع کار از 1374

دکتر سعید صادقیان

دکترای تخصصی ارتودنسی
شروع کار از

دکتر پیمان ترکی

جراح دندانپزشک
شروع کار از

دکتر معین حمزه

جراح دندانپزشک
شروع کار از

دکتر احسان هاشمی

جراح دندانپزشک
شروع کار از 1387

دکتر حسین ابوالحسنی

جراح دندانپزشک
شروع کار از 1389

دکتر شهره جباری

جراح دندانپزشک
شروع کار از 1383

دکتر مهدیه حقیقی

جراح دندانپزشک
شروع کار از

دکتر مژده کیماسی

جراح دندانپزشک
شروع کار از

دکتر سعیده طالبیان

متخصص دندانپزشک کودکان دارای بورد تخصصی
شروع کار از

دکتر پرنیا سرلک

جراح دندانپزشک
شروع کار از